Плащане без отстъпка

20% при сключване на предварителен договор
80% при получаване на акт 16

Вариант 2

30% при сключване на предварителен договор
30% при получаване на акт 14
40% при получаване на акт 16

3% отстъпка

Плащане с 3% отстъпка

30% при сключване на предварителен договор
30% при получаване на акт 14
40% при получаване на акт 16

Плащане с 5% отстъпка

80% при сключване на предварителен договор
20% при получаване на акт 16